Image

Titlu proiect:
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SC IZO4INSTAL SRL

IZO4INSTAL  S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Rubinului nr. 6, județul Cluj, cod poștal 400233, România, și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 29.10.2018 contractul de finanțare nr. 3387/29.10.2018, în valoare totală de 2.419.543,72 lei.

Obiectivele preconizate ale proiectului au fost achiziționarea de active performante, participarea la un târg internațional, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Ca urmare a implementării proiectului au fost atinse următoarele rezultate: achiziționarea de echipamente performante și inovative, eficiente energetic, pentru dezvoltarea activității, creșterea numărului de angajați, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea echipamentelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Proiectul, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, a fost implementat în perioada 14.07.2017 – 15.12.2020, în Municipiul Cluj Napoca, B-dul Muncii, nr. 16. jud. Cluj.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.419.543,72 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 1.456.632,77 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 1.238.137,86 lei şi Bugetul Naţional – 218.494,91 lei.

Impactul proiectului la nivelul regiunii de dezvoltare constă în crearea de noi locuri de muncă, creșterea capacității de a distribui pe piață produse moderne și inovative la prețuri competitive precum și promovarea măsurilor de egalitate de șanse prin măsurile specifice implementate la nivelul întreprinderii.

 

Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de

Uniunea Europeană,vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Image

www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

© Copyright 2024. All Rights Reserved